Tornar
Visita i gimcana de Besalú, capital de comtat medieval Garrotxa, Besalú
Besalú , 17850
REF_AC-0822

Itinerari lúdic i didàctic per aquesta emblemàtica població garrotxina d’origen medieval. Visita al pont romànic, la miqvé jueva* i a les esglésies de Sant Pere* i Sant Vicenç*. Ideal per assimilar els trets generals de la societat, l’art i les religions a l’Edat Mitjana.
*Entrada no inclosa

 

OBJECTIUS:

 • Reconèixer i entendre els trets bàsics del període històric de l’època medieval a Besalú introduint conceptes d’urbanisme, política, societat, economia i art.
 • Reconèixer les diferents institucions polítiques que regien la vida dels ciutadans dels Comtats Catalans.
 • Observar el funcionament d’una societat estamental i com aquesta influenciava la configuració d’una ciutat medieval.
 • Reconèixer l’herència que ha deixat la ciutat medieval sobre la ciutat actual, i si aquesta herència condiciona o no el funcionament l’actual de Besalú.
 • Reforçar la capacitat d’observació de l’alumne respecte al patrimoniartístic.
 • Motivar a l’anàlisi de tota la informació que es va recollint durant l’itinerari.
 • Fomentar l’esperit crític de l’alumne mitjançant el contrast d’informacions i opinions diverses.
 • Classificar elements a partir d’un criteri donat.
 • Identificar processos senzills de transformació, naturals i socials.
 • Remarcar el concepte de temps històric (passat, present i futur).
 • Fer que l’alumne s’orienti i reconegui els principals punts per on passem i que després els sàpiga localitzar en el mapa.
 • Resumir en una síntesi final tots els continguts tractats durant l’itinerari, que es podrà fer com a activitat posterior a la sortida com a complement a l’aula del tema treballat.
 • Mostrar-se participatiu, solidaritzant-se de forma responsable i exercitant-se en els principis bàsics de la convivència.
 • Respectar institucions diverses: museus, parcs, monuments... així com el patrimoni cultural, històrico-artístic i mediambiental.


METODOLOGIA:

 • Observació directa del patrimoni.
 • Seguiment de les explicacions del monitor/a.
 • Realització del dossier didàctic.
 • Arribar a conclusions i idees pròpies a través de les preguntes proposades pel monitor/a.
Calcular ruta
Contacta amb nosaltres
Demana informació sobre aquesta activitat