Tornar
Girona, un passeig per l’edat Mitjana i el món jueu Gironès, Girona
Ciutat de Girona , 00000
REF_AC-0824

Analitzarem el període medieval en una ciutat cabdal per la història de Catalunya. Estudiarem l’arquitectura, la religió i la societat a través dels diferents indrets que anirem visitant: Catedral*, muralles, Monestir de Sant Pere de Galligants, Banys Àrabs, Call i Museu dels jueus.
*Entrada no inclosa


OBJECTIUS DIDÀCTICS:

 • Reconèixer i entendre els trets bàsics del període històric de l’època medieval a Girona introduint conceptes d’urbanisme, política, societat, economia i art.
 • Analitzar el període històric del feudalisme reconeixent-ne els seus trets bàsics.
 • Analitzar el paper que van jugar les minories religioses, àrabs i jueus, en el desenvolupament històric de Girona i de Catalunya en general.
 • Observar i analitzar elements del patrimoni medieval cristià, musulmà i jueu.
 • Reforçar la capacitat d’observació de l’alumne respecte al patrimoni artístic.
 • Motivar a l’anàlisi de tota la informació que es va recollint durant l’itinerari.
 • Fomentar l’esperit crític de l’alumne mitjançant el contrast d’informacions i opinions diverses.
 • Classificar elements a partir d’un criteri donat.
 • Identificar processos senzills de transformació, naturals i socials.
 • Remarcar el concepte de temps històric (passat, present i futur).
 • Fer que l’alumne s’orienti i reconegui els principals punts per on passem i que després els sàpiga localitzar en el mapa.
 • Resumir en una síntesi final tots els continguts tractats durant l’itinerari, que es podrà fer com a activitat posterior a la sortida com a complement a l’aula del tema treballat.
 • Mostrar-se participatiu, solidaritzant-se de forma responsable i exercitant-se en els principis bàsics de la convivència.
 • Respectar institucions diverses: museus, parcs, monuments... així com el patrimoni cultural, històrico-artístic i mediambiental.

METODOLOGIA:

 • Observació directa del patrimoni.
 • Seguiment de les explicacions del monitor/a.
 • Realització del dossier didàctic.
 • Arribar a conclusions i idees pròpies a través de les preguntes proposades pel monitor/a.


CONTINGUTS:

 • Plaça dels Jurats:
 • Muralles
 • Sant Pere de Galligants
 • Banys Àrabs
 • Pla de la Seu/Catedral
 • Call i Torre Gironella
Calcular ruta
Contacta amb nosaltres
Demana informació sobre aquesta activitat