Tornar
El Delta del Llobregat, natura versus civilització Baix Llobregat, El Delta del Llobregat
El Delta del Llobregat , 00000
REF_AC-0842

El Delta del Llobregat és un paradís natural enmig de grans infraestructures industrials i de serveis. L’itinerari proposa l’estudi de les característiques de l’ecosistema i incideix en la interacció de l’home amb el medi natural. A la tarda visitarem la vora del riu, amb els estanys de cal Tet i ca l’Arana.


OBJECTIUS:

 • Reconèixer i entendre els trets bàsics del Parc Natural del Delta del Llobregat introduint conceptes de geografia, botànica i zoologia.
 • Observar el funcionament i la utilitat d’un Parc Natural i de les seves activitats.
 • Analitzar l’interacció entre home i natura.
 • Identificar processos senzills de transformació, naturals i socials.
 • Reforçar la capacitat d’observació de l’alumne respecte al patrimoni natural.
 • Motivar a l’anàlisi de tota la informació que es va recollint durant l’itinerari.
 • Fomentar l’esperit crític de l’alumne mitjançant el contrast d’informacions i opinions diverses.
 • Classificar elements a partir d’un criteri donat.
 • Remarcar el concepte de temps històric (passat, present i futur).
 • Fer que l’alumne s’orienti i reconegui els principals punts per on passem i que després els sàpiga localitzar en el mapa.
 • Resumir en una síntesi final tots els continguts tractats durant l’itinerari, que es podrà fer com a activitat posterior a la sortida o com a complement a l’aula del tema treballat.
 • Mostrar-se participatiu, solidaritzant-se de forma responsable i exercitant-se en els principis bàsics de la convivència.
 • Respectar i entendre les normes del Parc, no tan sols de cara al medi ambient, sinó també als altres visitants

METODOLOGIA:

•    Observació directa del patrimoni.
•    Seguiment de les explicacions del monitor/a.
•    Realització del dossier didàctic.
•    Arribar a conclusions i idees pròpies a través de les preguntes. proposades pel monitor/a.


CONTINGUTS:

Caseta d’informació

 • Avaluació inicial i detecció d’idees prèvies. Ubicació temporal i espacial, establiment dels conceptes fonamentals que es tractaran al llarg de l’itinerari, i breu descripció d‘aquest.
 • Història del Parc i interacció amb l’home. Diferència entre Parc Natural i Reserva Integral.
 • Pauta de comportament durant el recorregut.
 • Formació i història del Delta.

Mirador de la salicòrnia

 • Condicions de vida en un medi salabrós i tàctiques de supervivència de la flora.
 • Espècies autòctones i al·lòctones.
 • Observació directa de la fauna.
 • Reconeixement d’espècies –cigonyes, daines, vaques marines, anàtides, camallargs i limícoles- i característiques.

Aguait de la maresma

 • Formació d’estany i maresmes i diferenciació. Característiques de l’aigua salabrosa. Diferenciació entre peixos eurihalins i estenohalins.


La pineda

 • Descripció i anàlisi de l’ecosistema del bosc de pins.
 • Diferències entre espècies de pins.

La platja

 • Descripció i anàlisi de l’ecosistema de la platja.
 • Dificultats de supervivència a la sorra.
 • Observació del sistema dunar, formació i característiques.

El riu Llobregat

 • (tarda) Descripció i anàlisi de l’ecosistema del riu.
 • Observació de fauna i flora.
 • Explicació de la xarxa tròfica.
 • Descripció del funcionament dels calaixos de depuració.
Calcular ruta
Contacta amb nosaltres
Demana informació sobre aquesta activitat