977 666 433
Tornar
Un dia a cavall Baix Llobregat, Viladecans
, 8840
AC-0943

L'activitat “Un dia a cavall” és una activitat pensada per l'equip docent del Centre d'Equitació i de Formació Eqüestre Les Tanques per tal d'aproximar els alumnes al món del cavall i de l'equitació des dels diferents vessants: l'esportiu, el lúdic, el social, el cultural i l'històric.


L'activitat es realitzara a les instal.lacions del Centre d'Equitació i de Formació Eqüestre Les Tanques de Viladecans i està adreçada a alumnes des de el cicle inicial de Primaria, ESO i Batxillerat, adaptant 'activitat a les necessitats i currículums de les diferents etapes formatives.


L'activitat consta de tres activitats a realitzar a la franja horària 10:30/13:30.


Les activitats que realitzaran els alumnes són:


* L'equitació/volteig- En aquesta activitat, els alumnes partiran el grup classe. Mig grup realitzarà una sessió d'equitació portant cada alumne el seu cavall o poni(en funció de l'edat), i l'altre mig grup continuara montant a l'activitat del volteig.


* El maneig del cavall- Durant aquesta activitat els alumnes aprendran a realitzar tots aquells aspectes bàsics en la cura i el maneig diari dels cavalls: apropament, neteja, preparació, despreparació, etc...


* El cavall: coneixements bàsics- Aquesta activitat introdueix una vesant pedagògica està pensada perquè els alumnes conèixin tots aquells aspectes de la vida qüotidiana dels cavalls (alimentació, capes, races, comportament,etc...). Així com tots aquells aspectes històrics i culturals que fan del cavall un animal tan lligat a l'evolució passada i present de les persones.

Demana informació sobre aquesta activitat