629 719 250
Tornar
Medi marí Garraf, Cubelles
80 places
Carretera BV 2115 Km 6 (Cubelles) , 08880
REF_AC-1158

Treball de síntesi: Medi marí - ESO

Organitza: Descoberta

Crèdit de Síntesi en que es treballen diferents continguts relacionats amb el medi marí, posant en pràctica les competències
adquirides al llarg del curs.

Objectius

Els continguts es treballaran a partir de tres blocs: BIODIVERSITAT MARINA, MAR I SOCIETAT i LA FÍSICA I LA QUÍMICA DE LA PLATJA. Partirem d'activitats i dinàmiques experimentals i engrescadores, per poder resoldre les hipòtesis plantejades pels alumnes abans de començar cada un dels diferents blocs. L'objectiu d'un Crèdit de Síntesi és doncs, aplicar totes aquelles competències assolides al llarg del curs escolar. Can Foix és una casa de colònies situada molt a prop de Vilanova i la Geltrú, una ciutat molt lligada al mar, on la societat n'ha tret profit de diferents maneres al llarg de la història. Amb aquest crèdit de síntesi els objectius generals són: 

 • Incentivar l'interès de l'alumne per comprendre i interpretar el món, construir models científics i experimentar.
 • Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics de l'entorn marí, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.
 • Identificar i caracteritzar sistemes biològics.
 • Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació.
 • Planificar l'escrit d'acord amb la situació comunicativa a partir de la generació d'idees i la seva organització.
 • Escriure textos de tipologia diversa en diferents formats i suports amb adequació, coherència i cohesió lingüística.
 • Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes.
 • Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics.
 • Participar en l'entorn de manera reflexiva i responsable.
 • Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en moviment.
 • Gaudir amb la pràctica d'activitats físiques recreatives que es realitzen en el medi natural.
 • Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació i interpretar el contingut de textos escrits en llengua estrangera.

Continguts específics

BLOC 1. BIODIVERSITAT MARINA

Àmbits que es treballen:

 • Àmbit lingüístic de llengua, literatura i llengua estrangera
 • Àmbit cientificotècnic.
 • Dimensió de fenomens naturals i medi ambient
 • Àmbit artístic

BLOC 2. CULTURA DE MAR

Àmbits que es treballen:

 • Àmbit matemàtic
 • Àmbit lingüístic de llengua i literatura
 • Àmbit cientificotècnic. Dimensió fenòmens naturals i medi ambient
 • Àmbit artístic
 • Àmbit d'Educació Física

BLOC 3. LA FÍSICA I LA QUÍMICA DE LA PLATJA

Àmbits que es treballen:

 • Àmbit cientificotècnic. Dimensió fenòmens naturals i medi ambient
 • Àmbit social

Els continguts del Crèdit de Síntesi s'adapten en funció del curs.

Calcular ruta
Contacta amb nosaltres
Demana informació sobre aquest treball de Síntesi